ネットイースゲームス公式掲示板

タイトル: Các mô hình xen canh hiệu quả trong năm 2019 [このページを印刷する]

作者: baohienngan21    時間: 2019-12-12 14:46
タイトル: Các mô hình xen canh hiệu quả trong năm 2019
Mô hình phát triển nông nghiệp bền vững để phát triển hướng đi mới . Có rất nhiều giống cây để có thể xen canh với nhau, nhưng trước khi phát triển mô hình thì bà con cần phải cân nhắc rất nhiều. Những cây trồng bà con nên tham khảo!  Mô hình trồng musang king với mit thai

Việc đầu tiên để bà con có thể trồng xen canh đó chính là chọn được cây thu hồi vốn, tiếp theo là chọn cho mình một cây để xen canh thu hoạch về sau.

  Khi đã quyết định hạ giống phải quan tâm đến mật độ trồng . Việc cuối cùng là lắp đặt hệ thống tưới tự động và chủ động nhân lực để chăm sóc vườn. Dự toán chi phí trước khi chuẩn bị hạ giống xuống trang trại, tính toán chi phí có thể chi thêm khi hạ giống

Cơ sở có thể xuống trực tiếp tận vườn để hỗ trợ cho những bà con có diện tích canh tác lớn

  Hướng dẫn và con đi theo hướng hữu cơ và giúp bà con có chứng nhận vườn hữu cơ hỗ trợ đầu ra của nông sản sau này

Áp dụng phương pháp canh tác mới thời nông nghiệp 4.0
ようこそ! ネットイースゲームス公式掲示板 (http://lifeafter.neteasegamer.jp/) Powered by Discuz! X3.3